Starten met Karate
Starten met Karate

8 Kyu

Hieronder vind je het officiële examenprograma. Voor meer informatie kan je terecht bij je clubexaminator en je lesgever.

Om te kunnen deelnemen aan het clubexamen voor 8ste Kyu moet je ook aan een aantal voorwaarden en een specifieke wachttijd voldoen.

 

Examenprogramma

KIHON

1. > Oi tsuki jo (zkd)
2. > Oi tsuki ch (zkd)
3. < Age uke jo (zkd)
4. < Soto uke ch (zkd)
5. < Uchi ude uke ch (zkd)
6. < Shuto uke ch (kkd)
7. > Mae geri jo (zkd)
8. > Mae geri ch (zkd)
9. [] Yoko geri keage jo (kbd)
10. [] Yoko geri kekomi ch (kbd)

KUMITE (gohon kumite)

Oi tsuki jo - Age uke
Oi tsuki ch - Soto uke
kime waza: Gyaku tsuki ch

KATA

Heian Shodan

KENNIS

Termen: Japanse termen beginnelingen begrijpen*.

* Begrijpen versus kennen
Begrijpen: uitvoeren van de techniek indien die genoemd wordt.
Kennen: de techniek kunnen noemen indien die uitgevoerd wordt.

 

Legende
  1. In Kihon worden de bewegingen drie tot vijf maal herhaald
  2. Uitval vanuit Yoi-positie
    • Het uitvallen voor armtechnieken gebeurt in Gedan Barai (zkd)
    • Het uitvallen voor beentechnieken gebeurt in Morote Gedan Barai (zkd of kbd). Voor Mae Geri houdt men dit aan (behalve indien anders vermeld). Voor andere beentechnieken gaat men over in Jiyu ni kamaete (behalve indien anders vermeld)
  3. Symbolen
> Mae ni: voorwaarts -> suriashi (verschuiving)
< Sagaru: achterwaarts // zonder verplaatsing
[] Yoko: zijwaarts ... kleine pauze
jo Jodan + combinatie
ch Chudan ± combinatie zelfde zijde
zkd Zenkutsu dachi Jiyu ni kamaete Vrije gevechtshouding (incl. stand)
kkd Kokutsu dachi kime waza Tegenaanval
kbd Kiba dachi Yoi Shizentai (klaar staan)
fd Fudo dachi Yame Terugkeer naar shizentai
vrij Vrije stand