Starten met Karate
Starten met Karate

Algemeen

Algemeen
Voorwaarden 
Tussengraden
Wachttijden

 

Algemeen

Binnen onze karateschool kennen wij 9 officiële leerling-graden (kyu-graden) verdeeld over 3 gordelkleuren: wit (4 graden: 9de kyu, 8ste kyu, 7de kyu en 6de kyu), blauw (2 graden: 5de kyu en 4de kyu) en bruin (3 graden: 3de kyu, 2de kyu en 1ste kyu).
De aanduiding van de 4 witte graden gebeurt door zwarte merkstrepen op de gordel, maar kan ook gebeuren door bijkomende kleuren (witgeel, geel, oranje, groen).

Houders van een dan-graad binnen onze karateschool dragen een zwarte gordel, zonder specifieke kentekens die het niveau van de graad aanduiden.

Voor kinderen bestaan er tussengraden, die meestal worden aangeduid met rode merkstrepen op de gekleurde gordel. Deze tussengraden worden niet beschouwd als officiële graden.

Examens voor kyu-graden worden afgenomen door de clubexaminator. Als de club geen clubexaminator heeft, dan gebeurt dit door de provinciale examinator.

De graduatie-eisen waaraan een karateka moet voldoen om een kyu-graad te behalen, zijn vastgelegd per graad en vind je hier.

 

Voorwaarden

Voor deelname aan een examen tot het behalen van en officiële kyu-graad moet men:

  • Een geldige vergunning Karate Vlaanderen hebben, 
    (Elke graduatie van een persoon zonder geldige vergunning is ongeldig, zelfs indien later een geldige vergunning verkregen wordt.)
  • Een geldig examenbriefje kunnen voorleggen, getekend door de clubexaminator, of indien de club deze niet heeft, de hoofdlesgever van de club,
  • Voldoende wachttijd hebben (zie tabellen hierna),
  • Voldoende aantal trainingen hebben (zie tabellen hierna).

En verder…

  • Karateka's met een kyu graad van een andere, officieel erkende stijl of leerschool (dit is met nationale en/of internationale structuur) of komende van een andere federatie moeten 6 maand trainen onder een JKA lesgever vooraleer aan een JKA kyu-graduatie-examen te kunnen deelnemen.
  • Karateka's die in het buitenland examen willen afleggen voor het behalen van een JKA kyu-graad, moeten hiervoor de toelating hebben van de verantwoordelijke graduatie JKA Belgium.

 

Tussengraden

Tussengraden hoeven niet noodzakelijk worden toegekend door de officiële clubexaminator en vereisen ook geen examenbriefje.
Bij jongeren van 8 tot 12 jaar heeft men twee tussengraden, namelijk ‘gevorderde’ en ‘kandidaat’ (Japans=kari). Elke tussengraad wordt aangeduid door één bijkomend rood bandje.
Bij jongeren van 13 tot 15 jaar heeft men één tussengraad, namelijk ‘kandidaat’. Die tussengraad wordt aangeduid door twee bijkomende rode bandjes.
Tussengraden kunnen ook bij seniores (ouder dan 15 jaar) gebruikt worden.
Bij het toekennen van tussengraden moet rekening gehouden worden met de officiële graden: in geen geval kan men over de officiële kyu-graden heen springen.

 

Wachttijd en aantal trainingen - tabellen per leeftijdsgroep

Leeftijdsgroep 8-12 jaar

Leeftijdsgroep 13-15 jaar

Leeftijdsgroep 16+ jaar

Woordje uitleg over de tabellen:
Kolom 1: Het vereiste aantal trainingen dat men minstens met die bepaalde graad moet volgen vooraleer men zich mag aanbieden voor graadverhoging.
Kolom 2: De noodzakelijke wachttijd (in maanden) vooraleer men zich mag aanbieden voor graadverhoging.
Kolom 3: De vereisten tot het behalen van een nieuwe kyu-graad.
Kolom 4: De benaming van de te behalen graad
Kolom 5: Een beschrijving van de gordel.