Starten met Karate
Starten met Karate

Formulieren

Clubwerking

Individuele administratie

 

Clubwerking

 

Karate Vlaanderen-administratie

Vlaamse JKA-clubs zijn als club lid van de Karate Vlaanderen vzw, de enige karatefederatie erkend door de Vlaamse overheid (Sport.Vlaanderen).  
Melding en wijziging van clubmandaten en -informatie worden daarom behandeld met Karate Vlaanderen en dit volgens de statuten en Reglement van Inwendige Orde van Karate Vlaanderen.   Hoe dit juist moet gebeuren vind je op https://karatevlaanderen.be/.

 

JKA-Vlaanderen-administratie

 • Hoofdlesgever
  De Vlaamse JKA-clubs nemen deel aan de leerschoolwerking van JKA-Vlaanderen. Dit gebeurt via het lidmaatschap van hun hoofdlesgever in JKA-Vlaanderen. 
  BELANGRIJK: om aanvaard te worden als clubhoofdlesgever moet deze het lidmaatschap verkrijgen van JKA-Vlaanderen (zie formulier verder).
 • Clubexaminator
  JKA-kyu-graden worden toegekend door de clubexaminator, en ook die moet daartoe gemandateerd zijn door de JKA-werking (zie formulier verder).

Melding of wijziging van beide mandaten, zijnde hoofdlesgever of clubexaminator, moet dus ook gebeuren aan JKA-Vlaanderen.

Daarnaast moeten toegekende kyu-graden geregistreerd worden (zie formulier verder).   
En kandidaten voor DAN-graduatie tenslotte moeten voorgesteld worden door hun clubexaminator (zie formulier verder).

Dit zijn de formulieren die daartoe worden gebruikt:

 

Individuele administratie

 

Elkeen die karate beoefent (= karateka) in een Vlaamse JKA-club moet zich houden aan administratieve regels.   Samengevat hebben die te maken met de werking van de club en de aansluiting/vergunning (o.a. verzekering) bij Karate Vlaanderen.   Het goede nieuws hierbij is dat dit alles kan gebeuren via de clubsecretaris, en dan hebben we het over:

 • Aansluiting: contacteer uw clubsecretaris
 • Wijziging administratieve gegevens (adres e.d.): contacteer uw clubsecretaris
 • Formulier aanvraag transfer naar andere club: dit kan ook via https://karatevlaanderen.be/
 • Aangifte ongeval: (let op: DRINGEND) contacteer uw clubsecretaris, of zie https://karatevlaanderen.be/

Op technisch vlak zijn er dan graduatie, deelname aan externe trainingen (stages of trainingsdagen bijv.) of deelname aan wedstrijden.   Ook hier is de clubsecretaris uw eerste aansprekingspunt, maar de clubhoofdlesgever zal je net zo goed met plezier helpen.