Starten met Karate
Starten met Karate

FAQ

Waar vind ik een club?
Klik hier voor een lijst van onze clubs in Vlaanderen.

Wat is JKA-Vlaanderen?
JKA-Vlaanderen is een traditionele karateleerschool binnen Karate Vlaanderen.

Wat is Karate Vlaanderen?
Karate Vlaanderen is de enige door de Vlaamse overheid erkende karatefederatie.   Binnen Karate Vlaanderen kan men zowel sportkarate als traditionele karate beoefenen.   Alle clubs van JKA-Vlaanderen zijn lid van Karate Vlaanderen.   Voor meer info: https://karatevlaanderen.be/

Wat betekent JKA?
De Japan Karate Association is één van de basisleerscholen voor karate in Japan.   Klik hier voor meer info.

Wat heb je nodig?
Alleszins niet erg veel.   De outfit bestaat uit een zogenaamde witte ‘gi’ (verkeerdelijk dikwijls benoemd als ‘kimono’), zijnde een loszittende broek en vest, met gordel.   Die gi kan verschillende jaren meegaan.  Zodra men aan competitie wil deelnemen zijn bijkomende beschermstukken nuttig en soms verplicht (tandbeschermer bijvoorbeeld).

En financieel?
Karate doen in een club van JKA-Vlaanderen vraagt volgende jaarlijkse financiële bijdragen:

  • Een vergunning bij Karate Vlaanderen van 20 Euro, waarin vervat verzekering en administratieve verwerking
  • Een bijdrage aan JKA-Vlaanderen van 15 Euro, voor haar eigen werking o.a. op het vlak van instructie en graduatie
  • Een clubbijdrage voor werking van de club (huur zaal bijv., e.d.). Deze verschilt natuurlijk van club tot club

Deze bijdragen worden geregeld via het clubsecretariaat.

Hoe oud moet ik zijn?
Zoals voor alle ‘fysieke’ sportbeoefening geldt ook hier dat men best zo vroeg mogelijk begint, en dat men fysiek het meest kan op volwassen leeftijd.   Maar opvallend is dat heel wat oudere karateka’s hun sport blijven beoefenen; iets wat kenmerkend is voor heel wat Oosterse vechtsporten (zie ook bijv. Tai chi).

Wat betekent karate als sport?
Fundamenteel vertrekt karate van het principe dat in zelfverdediging alles mag gebruikt worden, het ganse lichaam dus.   Het is een erg complete sport.   Armen en benen worden gebruikt, zowel links als rechts.  Vaardigheden zoals snelkracht, uithouding, weerstand, coördinatie, lenigheid, stabiliteit, beweeglijkheid en vormspanning zijn belangrijk en worden ontwikkeld.

Wat brengt het op?

  • Een degelijke bekwaamheid in zelfverdediging
  • Een dynamische en complete sportbeoefening
  • Sociale ontwikkeling (‘werken’ met anderen)
  • Zelfkennis
  • Zelfvertrouwen: een goed in je vel gevoel