Starten met Karate
Starten met Karate

4 Kyu

Hieronder vind je het officiële examenprograma. Voor meer informatie kan je terecht bij je clubexaminator en je lesgever.

Om te kunnen deelnemen aan het clubexamen voor 4de Kyu moet je ook aan een aantal voorwaarden en een specifieke wachttijd voldoen.

 

Examenprogramma

KIHON (kamae)

1. > Oi tsuki jo (zkd)
2. > Oi tsuki ch (zkd)
3. > Sanbon tsuki (//zkd) (jo ... ch + ch)
4. < Age uke jo (zkd) + gyaku tsuki ch (//zkd)
5. > Soto uke ch (zkd) ± yoko empi ch (//kbd) 
6. < Uchi ude uke ch (kkd) + gyaku tsuki ch (//zkd)
7. < Kake uke ge (kkd) + gyaku tsuki ch (//zkd)
8. < Shuto uke ch (kkd) + gyaku nukite ch (//zkd)
9. > Mae geri jo (zkd)
10. > Mae geri ch (vrij) 
11. [] Yoko geri keage jo (kbd)
12. [] Yoko geri kekomi ch (kbd)
13. > Yoko geri kekomi ch
14. > Mawashi geri jo
15. > Ushiro geri ch

KIHON (jiyu ni kamaete)

1. > Mae ren geri (jo + > ch)
2. > Mae geri jo + > Mawashi geri jo

KUMITE (kihon ippon kumite)

Oi tsuki jo - Age uke
Oi tsuki ch - Shuto uke (buitenzijde)
Mae geri ch - Gedan barai
Yoko geri kekomi ch – Gedan barai (buitenzijde)
Mawashi geri jo - Uchi ude uke 
Ushiro geri ch – Soto uke
Kime waza: vrij

KATA

Heian Godan

KENNIS

Termen: Japanse termen gevorderden kennen*.
Blijven gekend: Japanse termen beginnelingenOntleden basistechnieken.

* Begrijpen versus kennen
Begrijpen: uitvoeren van de techniek indien die genoemd wordt.
Kennen: de techniek kunnen noemen indien die uitgevoerd wordt.

 

Legende
  1. In Kihon worden de bewegingen drie tot vijf maal herhaald
  2. Uitval vanuit Yoi-positie
    • Het uitvallen voor armtechnieken gebeurt in Gedan Barai (zkd)
    • Het uitvallen voor beentechnieken gebeurt in Morote Gedan Barai (zkd of kbd). Voor Mae Geri houdt men dit aan (behalve indien anders vermeld). Voor andere beentechnieken gaat men over in Jiyu ni kamaete (behalve indien anders vermeld)
  3. Symbolen
> Mae ni: voorwaarts -> Suriashi (verschuiving)
< Sagaru: achterwaarts // Zonder verplaatsing
[] Yoko: zijwaarts ... Kleine pauze
jo Jodan + Combinatie
ch Chudan ± Combinatie zelfde zijde
zkd Zenkutsu dachi Jiyu ni kamaete Vrije gevechtshouding (incl. stand)
kkd Kokutsu dachi kime waza Tegenaanval
kbd Kiba dachi Yoi Shizentai (klaar staan)
fd Fudo dachi Yame Terugkeer naar shizentai
vrij Vrije stand