Starten met Karate
Starten met Karate

Lidmaatschap vzw JKA Vlaanderen

De vzw JKA Vlaanderen heeft, zoals vastgelegd in de statuten, twee groepen van leden:

Werkelijke leden en Toegetreden leden

 

Werkelijke leden

De werkelijke leden, van de vzw JKA-Vlaanderen zijn de clubhoofdlesgevers van de JKA-clubs in Vlaanderen.

De clubhoofdlesgever van een nieuwe club (of bij een verandering van clubhoofdlesgever van een bestaande club) kan het lidmaatschap als werkend lid aangevraagd worden met volgend formulier. Bezorg het formulier ingevuld en ondertekend naar: info [ at ] jka-vlaanderen [ punt ] be 

De al of niet aanvaarding gebeurt door de Raad van Bestuur. 

 

Toegetreden leden

De houders van een JKA Dan-graad kunnen, onder voorwaarden, lidmaatschap aanvragen bij de vzw Jka-Vlaanderen als toegetreden lid.

Voorwaarden:

- een Dan-graad behaald hebben, toegekend door de JKA
- het opvolgen en toepassen van de technische richtlijnen van JKA Belgium Academy vzw.
- een geldige vergunning bij Karate Vlaanderen hebben
- een aanvraag indienen tot lidmaatschap door middel van het onderstaand formulier ‘Verzoek tot lidmaatschap’

De al of niet aanvaarding gebeurt door de Raad van Bestuur.