Starten met Karate
Starten met Karate

Intern Reglement

Het Huishoudelijk Reglement van onze vzw kan je hier nalezen.
De laatste aanpassingen gebeurden op 20 december 2021 en gaan in voege vanaf 1 januari 2022.