Starten met Karate
Starten met Karate

Seminarie

'Karate-instructie aan jongeren'

Doelpubliek: jeugdlesgevers

zaterdag 25 augustus 2018 van 9u30 tot ong. 13u00

Lede, zaal "Intermezzo", Kasteeldreef 55, 9340 Lede

Voorafgaande inschrijving vereist, vóór 20 augustus !!

 

In het najaar 2016 hield JKA-Vlaanderen een enquête onder meer dan 60 jeugdlesgevers.  De enquête was een bevraging over de ervaringen die jeugdlesgevers hadden aangaande het lesgeven aan kinderen en jongeren, alsook omtrent de problemen die zij hierbij soms ondervonden en de eventuele oplossingen ervoor.

Belangrijke conclusies uit die enquête waren dat de meeste problemen zich stelden bij de jongste kinderen (7-9 jaar), dat de fysieke bekwaamheid van jongeren bedroevend laag is en dat we eens moeten nadenken over onze instructie- en onze graduatie-methodiek.

Vertrekkende van de resultaten van deze enquête, en in overleg met JKA-Belgium-Academy, werkte JKA-Vlaanderen een visie uit, en testte deze uit in een pilootproject in 2017.

JKA-Vlaanderen organiseert op zaterdag 25 augustus 2018 een seminarie over dit onderwerp. 

Het programma is als volgt:

  • Inleiding (15’)
  • Presentatie antwoorden op enquête 2016 (20’)
  • Academische gastspreker: ‘Hoe kinderen sport aanleren’ (45’)
               Koen Termont (Sport.Vlaanderen - Vlaamse Trainersschool) co-auteur Multimove.
  • Voorstelling van visietekst (30’)
    PAUZE
  • Voorstelling piloot-project: ervaringen en conclusies (30’)
  • Nabeschouwing en beraadslaging (30’)

Inschrijving: voorafgaande inschrijving (gratis) is noodzakelijk om ons degelijk te kunnen organiseren.   Inschrijvingen na 20 augustus worden slechts aanvaard mits betaling ter plaatse van 20 Euro.