Starten met Karate
Starten met Karate

Procedure kyu-graduatie

(laatste aanpassing: mei 2018)

De autoriteit en de verantwoordelijkheid omtrent elke vorm van graduatie binnen JKA-Belgium ligt bij de vzw JKA-Belgium-Academy (JKA-B-Ac).
Deze procedure-aanpassing treedt in voege vanaf 1 mei 2018.
De clubexaminator is verantwoordelijk voor het correct toepassen van de procedure en de verslaggeving.

Procedure

De clubexaminator neemt het examen af in overeenstemming met de normen en richtlijnen die hij/zij daartoe ontving vanwege JKA-B-Ac.   Vragen hieromtrent kan hij/zij stellen aan de nationaal verantwoordelijke graduatie, dhr. S. Gneo.
Het behalen van een kyu-graad vereist de betaling van een registratie-vergoeding.  Deze vergoeding is vereist per kyu-graad
De clubexaminator is verantwoordelijk voor het feit dat deze registratie-vergoeding tijdig gestort wordt op de rekening vermeld op het examenverslag.

Verslag

De verslaggeving gebeurt door gebruik van bijgevoegd examenverslag 
Dit verslag moet volledig en correct worden ingevuld.   Het wordt ondertekend door de clubexaminator met duidelijke vermelding van zijn naam.
Het examenverslag + bewijs van betaling van de registratie-vergoedingen worden samen en binnen de maand na het examen :

  • ofwel gestuurd naar het ‘secretariaat kyu-examen’: p.a. Ann Vantorre, Sasstraat 4 te 8301 Knokke-Heist.
  • ofwel gemaild naar “examenverslagenkarate [ at ] gmail [ punt ] com”.

Opgelet : indien beide documenten te laat bezorgd worden aan het ‘secretariaat kyu-graden’, worden de graden geregistreerd op datum van ontvangst van de documenten.

Registratie

Het ‘secretariaat kyu-examen’ verifieert :

  • de correcte invulling van het examenverslag;
  • de correcte betaling van de registratie-vergoeding;
  • de geldigheid van de vergunning bij Karate Vlaanderen:
  • het respecteren van de leeftijdsnormen;
  • het respecteren van de vereiste voorbereidingstijden (wachttijden).

Registratie van de kyu-graden is enkel mogelijk indien aan deze voorwaarden is voldaan.

Opgelet : indien aan de voorwaarden tot registratie niet voldaan wordt, wordt de toegekende kyu-graad niet gevalideerd en dus niet geregistreerd.

Na registratie van de behaalde kyu-graden stuurt het ‘secretariaat kyu-examen’ door de ‘nationaal verantwoordelijke graduatie’ gevalideerde attesten naar de clubexaminator. 

Algemeenheden

Tussengraden worden NIET in het examenverslag opgenomen.
Voor het behalen van de graad van 9° kyu is geen registratie-vergoeding verschuldigd.
Ter herinnering de leeftijdsnormen voor jongeren :

  • het behalen van 8° kyu vereist een leeftijd van 8 jaar;
  • het behalen van 5° kyu vereist een leeftijd van 10 jaar;
  • het behalen van 3° kyu vereist een leeftijd van 12 jaar.