Tijdens het voorbije JKA-Europe Seminar van 18 tot 20 november 2022, werden verschillende Belgische senior JKA-karateka's door JKA-Belgium Academy voorgedragen voor graadverhoging.   
De internationale JKA-examencommissie, onder leiding van Ueki Shihan, JKA chiefinstructor, kende hen volgende graden toe:

7° Dan,

  • Meert Jean-Pierre

6° Dan

  • Debroux Christian
  • Bertrand Axel

5° Dan

  • Merle Jerome

4° Dan

  • Kobs Marc

Deze graadverhoging is een bewijs van de waardering die de JKA-familie heeft voor hun jarenlange inzet voor de groei en bloei van de traditionele karate-do, voornamelijk in België. Bijna 30 jaren na het heengaan van Miyazaki Shihan slagen zij erin, samen met de ganse Belgische JKA-familie, zijn karate-erfenis in leven te houden en verder te zetten. Moge deze promoties hen motiveren om te blijven verdergaan op de Karate-Do om op die manier bij te dragen tot het bestendigen en versterken van de werking van JKA Belgium / BAKF.

Met onze gelukwensen,
Sergio Gneo, nationaal JKA-verantwoordelijke
Dirk De Mits, voorzitter JKA Belgium Academy
Andy Willaert, voorzitter BAKF (JKA Belgium)