Zoals verwacht blijven de door de Belgische overheid opgelegde maatregelen m.b.t. Covid-19 onze dagdagelijkse leefwereld beheersen.

De Belgische overheid tracht het economische en sociale leven gecontroleerd herop testarten. Ook het sportieve leven snakt naar deze fase, maar kent momenteel een grotere onzekerheidsfactor naarmate het risico op contact tijdens het sporten toeneemt. Zowel onze federatie als onze clubs hebben het dan ook erg moeilijk om enige vorm van normale werking te realiseren.

Een hoogtepunt voor dit jaar zou de organisatie van de nationale JKA Kids Day op 19 september geweest zijn. Maar zo’n organisatie vereist niet alleen veel voorbereiding, maar ook heel wat medewerking van en samenwerking met de clubs, en dat is op dit ogenblik erg moeilijk, zoniet onmogelijk. Om die reden besliste de Raad van bestuur BAKF om de JKA Kids Day voor dit jaar te annuleren. Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor deze beslissing.

Let wel, de bedoeling om zo’n nationale jongerendag te organiseren blijft bestaan. BAKF blijft het Covid-19 gebeuren en de opgelegde maatregelen van nabij volgen en zal later bekijken om deze JKA Kids day op een later moment en in betere omstandigheden te organiseren.

Zoals reeds gezegd, wanneer we terug samen kunnen trainen hangt af van hoe goed elkeen zich houdt aan de maatregelen. Daarvoor is moed, discipline en doorzetting nodig, en dat is nu juist iets dat we mogen verwachten van onze karateka’s. Blijf dus zonder uitzondering de nodige maatregelen respecteren, zodat we met onze voltallige JKA-familie zo snel als mogelijk terug samen karate kunnen doen.

Zorg goed voor jullie zelf en jullie clubleden.

Oss.

Philippe Wattieaux
voorzitter BAKF