Met groot genoegen kondigen we aan dat de nationale trainingen op de klassieke manier kunnen worden hervat vanaf zaterdag, 4 september 2021, van 14.00 tot 15.30 uur.
Het aantal deelnemers is niet langer beperkt en het is niet langer nodig vooraf in te schrijven.

Het dragen van maskers wordt aan eenieder overgelaten, maar het wordt aanbevolen voor mensen die niet volledig gevaccineerd zijn of die uit een rode zone zijn teruggekeerd.
Aan de andere kant wordt iedereen die symptomen vertoont aangeraden thuis te blijven.
Wij hopen dat de naleving van deze maatregelen zal leiden tot een vlotte hervatting van onze activiteiten.

Zoals eerder aangekondigd, waren we niet in staat om de nagedachtenis van onze Sihan S. Miyazaki te eren op 17 juni. We zullen van deze gelegenheid gebruik maken om dit goed te maken door jullie uit te nodigen voor een moment van meditatie aan het einde van de les en om een drankje te delen na de training.

Philippe Wattieaux, Voorzitter JKA België
Angelo Pavoncelli, Voorzitter JKA Vlaanderen