Zoals verwacht blijven de door de Belgische overheid opgelegde maatregelen m.b.t. Covid-19 onze dagdagelijkse leefwereld beheersen. Hoewel de Belgische overheid tracht het economische en sociale leven gecontroleerd herop te starten, blijft de onzekerheid heersen. Ook het sportieve leven snakt naar de fase van een gecontroleerde heropstart, maar kent momenteel een nog grotere onzekerheidsfactor naarmate het risico op contact tijdens het sporten toeneemt. Zowel onze federatie als onze clubs hebben het dan ook erg moeilijk om enige vorm van normale werking te realiseren. Eén van de hoogtepunten voor dit jaar zou de organisatie van de Belgisch JKA jongeren kampioenschap op 25 april geweest zijn. Maar een dergelijke sportieve activiteit momenteel organiseren, is niet te verantwoorden. Om die reden besliste de Raad van bestuur BAKF om het Belgisch JKA jongeren kampioenschap voor dit jaar te annuleren. Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor deze beslissing. BAKF blijft uiteraard het Covid-19 gebeuren en de opgelegde maatregelen van nabij volgen. Zoals reeds gezegd, wanneer we terug samen kunnen trainen hangt af van hoe goed elkeen zich houdt aan de maatregelen. Daarvoor is moed, discipline en doorzetting nodig, en dat is nu juist iets dat we mogen verwachten van onze karateka’s. Blijf dus zonder uitzondering de nodige maatregelen respecteren, zodat we met onze voltallige JKA-familie zo snel als mogelijk terug samen karate kunnen doen. Zorg goed voor jullie zelf en jullie clubleden.

Oss.

Philippe Wattieaux
voorzitter BAKF