Tijdens het voorbije JKA-Europe Seminar van 17 tot 19 november ll. werden verschillende Belgische senior JKA-karateka's door JKA-Belgium Academy voorgedragen voor graadverhoging.   

De internationale JKA examencommissie, onder leiding van Ueki Sensei, JKA chiefinstructor, kende hen volgende graden toe:

7° Dan,

 • Lorefice Bruno
 • Wattieaux Philippe

6° Dan

 • Barone Marco
 • Boons William
 • Coupin Thierry
 • Di Antonio Mario
 • Heirman Albert
 • Hoedt Jean-Pierre
 • Ilbas Dogan
 • Kokkinis Athanasios
 • Salvador Albert
 • Toma Bruno 

Deze graadverhoging is een bewijs van de waardering die de JKA-familie heeft voor hun jarenlange inzet voor de groei en bloei van de traditionele karate-do, voornamelijk in België.
Bijna 25 jaren na het heengaan van Miyazaki Shihan slagen zij erin, samen met de ganse Belgische JKA-familie, zijn karate-erfenis in leven te houden en verder te zetten.
Moge deze promoties hen motiveren om te blijven verdergaan op de Karate-Do om op die manier bij te dragen tot het bestendigen en versterken van de werking van JKA Belgium.

Met onze gelukwensen,

Sergio Gneo, nationaal JKA-verantwoordelijke
Dirk De Mits, voorzitter JKA Belgium Academy
Philippe Wattieaux, voorzitter BAKF (JKA Belgium)

Nog meer resultaten (dan-examens in 2017): klik hier