Starten met Karate
Starten met Karate

Berichten

IN MEMORIAM

We vernamen het overlijden van Johnny De Buyser, 3° Dan JKA en hulplesgever bij Seikukan Antwerpen.  

Afscheid kan genomen worden op woensdag 3 juli om 12u30 in aula Chrysant van crematorium Pontes, J. Moretuslei, Wilrijk.

We zullen ons Johnny herinneren als een bekwame en volhardende karateka, aangenaam in de omgang en steeds behulpzaam.

Onze oprechte deelneming aan zijn familie, die we alle sterkte toewensen.